EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

  1. Hafta (8 saat )

 1

Eğitim-öğretimle ilgili temel kavramlar

 2

Eğitimin amaç ve işlevleri

 3

Bir meslek olarak öğretmenlik, öğretmenlik mesleğinin özellikleri

 4

Okul ve sınıf ortamı

 

2.Hafta (8 saat )

5

Eğitimin bilimsel temelleri ve eğitimde araştırma

6

Eğitimin psikolojik temelleri

 7

Eğitimin sosyolojik temelleri

 8

Eğitimin ekonomik temelleri

 

ARA SINAV

3.Hafta

9

Eğitimin felsefi temelleri

10

Eğitimin hukuki temelleri

11

Eğitimin politik temelleri

12

Türk eğitim sistemi ve eğitim biliminin tarihsel gelişimi

 

4.Hafta

13

Eğitim bilimlerinde yeni yaklaşımlar ve gelişmeler

14

Öğretmen eğitimden gelişmeler ve uygulamalar

 

FİNAL SINAVI

Copyright © 2014 KTU AKADEMİ All rights reserved. Theme by Rankerz SEO Company